- Algemene Voorwaarden - Privacy - Cookies - Copyright - Disclaimer - Sitemap - Over ons -


Bedrijfsfilm

Wilt u uw bedrijf voorstellen aan de wereld via de moderne media? En wilt u gezien worden op het internet? Kijk dan verder naar de mogelijkheden voor een bedrijfsfilm.

Visuele communicatie

Video is het uitgelezen middel voor promotionele activiteiten. Dagelijks worden er meer dan 4 miljard YouTube filmpjes bekeken. Video is overal, makkelijk en snel te produceren.

Productvideo

Heeft u een complex product dat eenvoudig in beeld moet komen? Of wilt u duidelijk maken hoe iets werkt. Productvideo's zijn hiervoor ideaal, kijk verder naar wat wij voor u kunnen doen.

Disclaimer

De inhoud van www.videographics.nl is met de grootste zorg samengesteld en we trachten de meest actuele, betrouwbare en correcte informatie weer te geven. Hoewel StaticMotion Videographics tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt StaticMotion Videographics expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

StaticMotion Videographics garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer StaticMotion Videographics hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat StaticMotion Videographics altijd de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. StaticMotion Videographics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door StaticMotion Videographics niet geverifieerd.

Persoonlijke data

Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Cookies

Op deze website gebruiken we cookies om bepaalde functionaliteiten aan te kunnen bieden (zoals inloggen en polls) en uw gebruik van onze website geanonimiseerd te kunnen analyseren. Voor meer informatie verwijzen we naar ons Cookiereglement StaticMotion Videographics Cookies

Ovename teksten

Op alle teksten en afbeeldingen van deze website rusten rechten, waaronder auteursrecht. Voor overname en/of (gedeeltelijk) gebruik van zowel teksten en/of beeldmateriaal dient u voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen van StaticMotion Videographics. Een verzoek tot het krijgen van voornoemde toestemming voor het gebruik van teksten en/of ander (beeld)materiaal van de website kunt u sturen aan de afdeling communicatie van StaticMotion Videographics via het emailadres info@videographics.nl. 
Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit StaticMotion Videographics iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. 
Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©StaticMotion Videographics en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto/video)materiaal, illustraties, logo's of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de StaticMotion Videographics via info@videographics.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

StaticMotion Videographics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door eventuele gebreken, vertraging of andere onvolkomenheden, in het bijzonder voor onvolledigheden, niet actuele of onjuiste informatie op de website dan wel die voortvloeit uit enig gebruik of consultatie van de website of (via) een van onze medewerkers. StaticMotion Videographics accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, (gevolgen van) het gebruik of verkregen informatie van andere websites en/of informatiebronnen via de op de Website van X vermelde buttons of links.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van StaticMotion Videographics.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

StaticMotion Videographics behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van het merk StaticMotion Videographics in woord of beeld is uitgesloten voor derden. Het (her)gebruiken en kopiëren van het beeldmerk van StaticMotion Videographics en/of ander (beeld)materiaal dat onder meer via de website en/of social (media) netwerken, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube, is gepubliceerd, is ten strengste verboden.


Copyright © 2010-2020 StaticMotion Videographics All Rights Reserved

- Algemene Voorwaarden - Privacy - Cookies - Copyright - Disclaimer - Sitemap - Over ons -